Centrum ma powstać przy ul. Poznańskiej w Gnieźnie

Prezydent Raciborza ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu o powierzchni 1,16 ha w obrębie ulic: Opawskiej, Lwowskiej, Kochanowskiego i Warszawskiej. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w ścisłym centrum handlowym Raciborza. Miasto chce, aby na tym terenie wybudowana została galeria handlowa. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 8,18 mln zł brutto. Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2012 roku.

Nieruchomość od strony ulicy Warszawskiej zagospodarowana jest w formie ogrodzonego dawnego boiska sportowego, od strony ulicy Opawskiej stanowi skwer częściowo urządzony zielenią i częściowo utwardzony, na którym umiejscowiony jest pamiątkowy pomnik, przeznaczony do przeniesienia, kosztem gminy. Pozostała część terenu pełni funkcję tymczasowego strzeżonego parkingu ogólnodostępnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza utworzenie na tym terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. w ogłoszeniu przetargowym zapisano, że oczekiwanym zagospodarowaniem nieruchomości jest realizacja galerii handlowej na warunkach ściśle określonych ustaleniami planu miejscowego z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, wkreślonej w części graficznej planu, stanowiącej jego integralną część.