Bershka ma dziś 28 sklepów w Polsce

– Po szczegółowym zapoznaniu się z uwarunkowaniami dotyczącymi przebudowy stadionu miejskiego w Olsztynie i przeprowadzeniu dodatkowych analiz wykonalności tego zadania, Rada Nadzorcza Echo Investment S.A. zrezygnowała ze składania oferty w przedmiotowym postępowaniu – informuje Wojciech Gepner, PR Manager Echo Investment.

Inwestorzy mogli składać oferty na realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na budowie stadionu miejskiego oraz centrum handlowego w Olsztynie do wtorku 31 stycznia 2012 roku. Trzy firmy rozważające przystąpienie o inwestycji, w tym Echo Investment, zrezygnowały ze złożenia ofert.

– Studium tego złożonego projektu dokonane przez specjalistów Echo Investment i ekspertów zewnętrznych, wykazało istnienie szeregu zagadnień, których wyjaśnienie lub rozwiązanie byłoby niezbędne do zagwarantowania ciągłości procesu deweloperskiego. Wobec braku ww. rozwiązań, rozpoczynanie inwestycji przy obecnym stanie uzgodnień nakłada na dewelopera zbyt duże ryzyko, którego podejmowanie nie ma uzasadnienia biznesowego – wyjaśnia Wojciech Gepner. – Jednocześnie Echo Investment pozostaje otwarta na współpracę przy okazji przyszłych projektów realizowanych na terenie Olsztyna – deklaruje PR Manager spółki.

Miasto chce, aby obiekt powstał przy ul. Piłsudskiego w centrum Olsztyna. Według wstępnych przewidywań centrum handlowe ma powstać na terenie około 4 ha, a na całą inwestycję razem ze stadionem przeznaczone będzie 11 ha. Przyszły inwestor razem z miastem przeprowadzi inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybuduje Olsztynowi stadion w zamian za 4-hektarową działkę należącą do miasta, którą otrzyma pod budowę galerii handlowej. Jeśli koszt budowy obiektu sportowego okaże się wyższy niż wartość działki, to miasto odda inwestorowi różnicę. Szacunkowa wartość budowy stadionu to około 65 mln zł. Na wybudowanie stadionu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestor ma 3 lata.