Essenza man nowa marka odzieży męskiej

W 2011 roku wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej wzrósł dwukrotnie w stosunku do roku 2010 – wynika z opracowania MarketView CEE Property Investment January 2012. Duże transakcje ukończone w grudniu windowały wynik roczny do 11,2 mld dolarów. Warta odnotowania jest sprzedaż centrum Galeria w Sankt Petersburgu za kwotę 800 mln euro. Niską aktywność inwestorów odnotowano z kolei w Europie Południowo-Wschodniej. W Serbii i na Ukrainie nie doszło do ani jednej transakcji z udziałem inwestorów instytucjonalnych.

Eksperci z CBRE w oceniają, że w 2012 roku stopy kapitalizacji w najlepszych obiektach w Polsce i Czechach nie ulegną znaczącym zmianom. Brak najlepszych produktów inwestycyjnych może kierować zainteresowanie inwestorów ku nieznacznie słabszym projektom – Rok 2012 będzie podobny do 2011. Inwestorzy będą nadal szukać bezpiecznych rozwiązań – przewidują analitycy CBRE.

Firma CBRE należy do największych na świecie firm doradczych działających w sektorze nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia około 31 tys. pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w ponad 300 placówkach na całym świecie (z wyłączeniem firm stowarzyszonych i partnerskich).