Wzrost sprzedaży spółki NG2

Rady nadzorcze TFI PZU SA oraz PZU Asset Management SA odwołały Krzysztofa Wantołę ze stanowiska prezesa zarządu tych spółek, a jego miejsce zajął Krzysztof Tokarski. Grupa poinformowała również, że docelowo składy zarządów obu spółek zostaną ujednolicone. – To kolejny element reorganizacji i przygotowania ekspansji filaru inwestycyjnego Grupy PZU – tłumaczy Ryszard Trepczyński, CIO Grupy PZU i członek zarządu odpowiedzialny za inwestycyjną aktywność tej grupy finansowej. PZU ma zamiar inwestować m.in. w centra handlowe.

Pion inwestycyjny Grupy PZU tworzą obecnie: PZU Asset Management SA, TFI PZU SA, w tym Biuro Sektora Nieruchomości, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych PZU, Biuro Skarbnika, PTE PZU SA oraz Biuro Analiz Makroekonomicznych. Działalność bieżącą, reorganizację i rozwój tych struktur nadzoruje Ryszard Trepczyński.

– Grupa PZU, zarządzając aktywami łącznej wartości ok. 80 mld zł już teraz jest czołowym asset managerem nie tylko w Polsce, ale i w naszym regionie Europy. Naszą ambicją jest ekspansja inwestycyjna, ale proces ten musi być dobrze przygotowany. Chcemy wykorzystać olbrzymi potencjał inwestycyjny jakim dysponujemy. Jako Grupa jesteśmy jednocześnie zarządzającym i inwestorem. W przeciwieństwie do innych, którzy żyją wyłącznie z pobieranych prowizji, my możemy zaoferować klientom fundusze, w których Grupa PZU lokuje swoje własne środki – wyjaśnia Ryszard Trepczyński.

Przypomnijmy, że Grupa w ostatnim czasie powołała nowy fundusz, który w ciągu trzech lat ma zainwestować nieruchomości komercyjne, w tym w centra handlowe. Jak jednak podkreśla Agnieszka Rosa z biura prasowego spółki, PZU chce, aby nastąpiło to szybciej. Niedawno zamknięta została pierwsza transakcja powołanego do tego celu funduszu – za ponad 100 mln zł kupione zostały biurowce na Wybrzeżu. PZU docelowo zamierza zasilić fundusz kwotą 500 mln zł.

Spółka PZU swój pierwszy fundusz nieruchomości utworzyła w lipcu 2008 r. – Fundusz zakończył już etap inwestowania powierzonych środków. Do dyspozycji mieliśmy 300 mln zł w gotówce oraz finansowanie dłużne na zbliżonym poziomie. Aktywa te przeznaczyliśmy na zakup m.in. 6 magazynów, 4 centrów handlowych i 2 biurowców, z których najmniejsza nieruchomość miała wartość 20 mln zł, a największa 130 mln zł. Według ostatniej wyceny portfel funduszu jest wart 720 mln zł. Obecnie stworzyliśmy drugi fundusz, do którego na razie wpłaciliśmy 150 mln zł, a docelowo ma to być 500 mln zł. – wyjaśnia Włodzimierz Kocon, dyrektor Biura Sektora Nieruchomości PZU AM.