Siedziba PZU w Warszawie

Miasto  wystawia na sprzedaż działkę po pętli autobusowej przy ul. Myśliborskiej. Cena wywoławcza za dwuhektarowa nieruchomość to 3,4 mln zł . Sprzedawana działka jest niezabudowana. W jej pobliżu działają sklepy Tesco, Obi i Media Markt (oddziela ją od nich ulica Myśliborska).

– Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne. Plan przewiduje lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego – informuje Stanisława Sztuka, zastępca naczelnika wydziału gospodarki nieruchomościami w gorzowskim magistracie. W pobliżu nieruchomości, po tej samej stronie ulicy Myśliborskiej, powstaje osiedle mieszkaniowe. Deweloperem jest Budnex, który odkupił teren od Agencji Mienia Wojskowego. Ta sama firma zakupiła także w pobliżu 80 ha pod budownictwo jednorodzinne. – To perspektywiczna lokalizacja, nie ma tam podobnych terenów przewidzianych pod obiekty handlowe. Może tu powstać na przykład obiekt z branży spożywczej – uważa Stanisława Sztuka.

W celu sprzedaży działki ogłoszono już cztery przetargi. Jak dotąd bez skutku. Pierwszy odbył się w styczniu 2011 roku. Aby zachęcić inwestorów, miasto obniżyło tym razem cenę wywoławczą o 100 tys. zł. Wymagane jest wadium w wysokości 680 tys. zł, które należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed przetargiem. Odbędzie się on 15 marca 2012 roku w siedzibie Urzędu Miasta.