Lodziarnie powstają głównie w centrach handlowych

Urząd miasta Ełk ogłosił drugi przetarg na sprzedaż części obszaru na którym planowana jest inwestycja Bramy Mazur, kompleksu handlowo-usługowego z galerią handlową. Pierwszy przetarg, jak już informowaliśmy, odbył się w grudniu ubiegłego roku. Wówczas nie wyłoniono inwestora.

Miasto znacznie obniżyło cenę wywoławczą za grunt. W grudniu ubiegłego roku podczas pierwszego przetargu, wynosiła ona ponad 11 mln zł netto. Teraz zmalała do 6,5 mln zł. Przetarg odbędzie się 28 marca 2012 roku i dotyczy obszaru o wielkości 1,8495 ha.

Nieruchomość o której mowa znajduje się w centrum Ełku, u zbiegu ulic T. Kościuszki i J. Dąbrowskiego. Na jednej z działek usytuowany jest budynek powojskowy po byłym magazynie, wybudowany w okresie przedwojennym, który należy zachować do rewitalizacji. Pozostałe budynki znajdujące się na nieruchomości przeznaczone są do rozbiórki. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczono pod zabudowę usługowo-handlową.

Miejscowy plan zagospodarowania określa m.in. gabaryty galerii, liczbę kondygnacji (maksimum trzy) i nieprzekraczalne linie zabudowy na gruncie. – To może być centrum wielkości około 20-30 tys. mkw. Zależy to jednak od inwencji inwestora i jego projektantów – poinformował w rozmowie z Retailnet.pl Sławomir Chilicki, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Przypomnijmy, Brama Mazur – to nazwa miejscowego planu zagospodarowania. Projekt urbanistyczny przewiduje zagospodarowanie ścisłego centrum Ełku, przede wszystkim placu centralnego wraz z otaczającą go zabudową. Koncepcja zakłada również rewitalizację ciągu pieszego alei Armii Krajowej wraz z nowo projektowanym placem przydworcowym oraz stworzenie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z lokalami usługowymi w parterach budynków.