Coyoco działa już m.in. w Manufakturze

Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu,  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2011 roku, którego przedmiotem było nabycie 483.565 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A. z siedzibą w Siedlcach, wybrana została oferta złożona przez Retail Provider Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 

Spółka Retail Provider, to fundusz private equity, który 4 października 2011 nabył już od Skarbu Państwa 85 procent akcji PKS Olsztyn. W ramach umowy prywatyzacyjnej spółka zobowiązała się do utrzymania funkcji dworcowych w Olsztynie oraz do kontynuowania działalności w zakresie transportu pasażerskiego. 
 

Przygotowany projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Olsztynie obejmuje budowę galerii handlowej połączonej z dworcami – kolejowym i autobusowym. Zakłada on stworzenie nowoczesnej galerii o powierzchni 45 tys. mkw. GLA. Kompleks ma łączyć funkcje komunikacyjne, handlowe i rozrywkowe, na wzór obiektów obecnie realizowanych w Katowicach i Poznaniu.