Dolcan jeszcze w tym roku ruszy z budową Galerii Łodygowej

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w 2011 r. zrealizowanych we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 2,5 mld euro, najwięcej od 2007 r. W porównaniu
z wynikiem z roku poprzedniego oznacza to 28% wzrost, natomiast w stosunku do roku 2009 jest to rezultat ponad trzykrotnie wyższy, który potwierdza wysokie zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem na przestrzeni całego 2011 r. – wynika z najnowszych  raportów  Jones Lang LaSalle: „Capital Markets Bulletin” poświęconego  rynkowi inwestycyjnemu w Polsce w 2011 r. oraz „Warszawski Rynek Nieruchomości, 4 kw. 2011 r”.

Największy udział w zrealizowanym wolumenie transakcji miał rynek nieruchomości handlowych (1,2 mld euro). Następne w kolejności znalazły się sektory: biurowy (1,15 mld euro), magazynowy (ponad 100 mln euro) i hotelowy (około 76 mln euro).

Pod względem wartości, aktywność w sektorze handlowym była najwyższa od 2007 r. Największe trzy transakcje (sprzedaż centów handlowych: Promenada, Magnolia Park oraz Galeria Mokotów) stanowiły ponad 52% całkowitego wolumenu inwestycyjnego, natomiast wartość trzech kolejnych umów (DTC, Galeria Pestka i Wzorcownia) to jego następne 18%. Zakup centrów handlowych Wzorcownia we Włocławku, Galeria Pestka w Poznaniu, Molo w Szczecinie, a także kilka mniejszych transakcji, w tym sprzedaż galerii handlowej Echo Pabianice, wskazują na silny i zrównoważony popyt inwestycyjny na obiekty handlowe wysokiej jakości nie tylko w głównych, ale i w mniejszych miastach Polski.
We wszystkich sektorach podpisano również wiele umów przedwstępnych, których łączna wartość przekracza 250 mln euro. Oczekiwany termin ich finalizacji to I kw. 2012 r.

-Według naszych szacunków, pod koniec 2011 r. stopy kapitalizacji za najlepsze produkty inwestycyjne wyniosły 6,25% w sektorze biurowym, 6% w handlowym oraz około 8% w magazynowym- podkreśla Tomasz Trzósło, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Jones Lang LaSalle w Polsce
i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. -Przewidujemy- mówi dalej-, iż w perspektywie krótkoterminowej nie ulegną one większym wahaniom, jednak będzie to w dużej mierze uzależnione od rozwoju sytuacji w strefie euro oraz sektorze bankowym. Obecnie różnica w stopach kapitalizacji pomiędzy pierwszo- i drugorzędnymi produktami inwestycyjnymi wynosi od 100 do 200 punktów procentowych. Oczekujemy, że rozbieżność ta będzie nadal utrzymywać się.”