sklep sieci Saturn we wrocławskim Magnolia Park

Zysk netto osiągnięty w IV kwartale 2011 roku wyniósł 16,7 mln PLN. Narastająco w  2011 roku Echo Investment wypracowała ponad 164 mln PLN zysku, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2010 o ponad 11%. Przychody w 2011 roku wyniosły ponad 404 mln PLN, a w samym IV kwartale zamknęły się kwotą 112,44 mln PLN.
Na wynik osiągnięty w IV kwartale 2011 roku wpływ miały przede wszystkim przychody osiągnięte w sektorze centrów handlowych – blisko 74 mln PLN, biur i hoteli – ponad 25 mln PLN, sektor mieszkaniowy to blisko 9 mln PLN.
Całkowita wartość aktywów spółki wyniosła na koniec grudnia 2011 roku 5,36 mld PLN, a poziom kapitału własnego osiągnął 2,05 mld PLN, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o ponad 9%. Na koniec 2011 roku Echo Investment posiadała ponad 566 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Firma zrealizowała blisko 90 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.