Wizualizacja obiektu

Gliwicka spółka P.A. zwyciężyła w konkursie na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenu Podzamcza w Lublinie. Pracownia otrzymała w nagrodę 120 tys. zł. Władze Lublina chcą, aby ponad 30 hektarowy teren Podzamcza został przebudowany – ma tam powstać m.in. galeria handlowa. Zwycięski projekt ma być wskazówką dla miejskich planistów w kwestii ustanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt rewitalizacji Podzamcza obejmuje teren położony w centralnej części Lublina, w rejonie ulic: Lubartowskiej, Ruskiej, Podzamcze, Lwowskiej, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Kowalskiej, Placu Zamkowego wraz ze wzgórzem zamkowym i błoniami. Obejmuje on powierzchnię 34,819 ha. Obecnie na tym terenie znajduje się dworzec główny PKS, a także targ oraz hala handlowa. Do ratusza wpłynęło w sumie 45 prac zawierających różne koncepcje nowego wyglądu podzamcza. W projekcie, który wybrano, uwzględniony został obszar pod powierzchnię handlową. Został on zlokalizowany w narożniku ul. Unii Lubelskiej i Al. Tysiąclecia.

– Projektanci kierowali się wcześniejszymi wskazówkami ze strony miasta, zależało nam na przykład, aby był wyznaczony teren pod obiekt handlowy. Teraz przyszedł czas na rozmowy w ratuszu nad kształtem miejscowego planu. W kwestii realizacji poszczególnych inwestycji będziemy rozmawiać z prywatnymi inwestorami – informuje Karol Kieliszek z biura prasowego UM Lublin.

P.A. Nova S.A. jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo- architektoniczno, urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego.