Supermarket z produktami dla dzieci w PH Bielany

Towarzystwo Finansowe Silesia zamierza zrewitalizować tereny po stoczni szczecińskiej. Firma ma już opracowaną wstępną koncepcję projektu, która zakłada powstanie na tym obszarze m.in. parku handlowego. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji z różnymi środowiskami. – Chcemy połączyć na tym terenie działalność przemysłową i ofertą usługowo-handlową. W najbliższym czasie zostanie powołany zespół z przedstawicielami naszej firmy, miasta i przedsiębiorcami w celu opracowania konkretnej koncepcji zagospodarowania tych terenów. Na tym etapie nie można jeszcze mówić, ile powierzchni zostanie przeznaczona pod poszczególne obiekty – informuje Grzegorz Cius, przedstawiciel TF Silesia.

Wstępna koncepcja zakłada, że oprócz tradycyjnej działalności związanej z budową statków, na terenie dawnej stoczni powstaną także: park handlowy, marina, biura i lofty biurowe, centrum wystawiennicze, inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny oraz sektor przeznaczony dla przemysłu lekkiego. Inwestycja jest wyceniania na 67 mln euro i ma powstawać w etapach do 2021 roku.

TFS przejęło tereny stoczni w listopadzie 2010 roku. W skład nabytego majątku weszły: pochylnia Wulkan, pochylnia Odra, dział prefabrykacji, malarnia. W marcu 2011 roku TFS przejęło zarządzanie nabytym terenem i zaczęło podpisywać umowy z dzierżawcami. Po trzech miesiącach tereny stoczniowe przestały przynosić straty, a w wydzierżawionych przestrzeniach odbywa się produkcja przemysłowa. W lipcu 2011 roku TFS zakończyło konsultacje z doradcami dotyczące zagospodarowania terenów stoczniowych.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest spółką, która specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw przemysłowych w odbudowie ich pozycji rynkowej. Dotychczas najważniejszym obszarem działania TFS było skuteczne przeprowadzanie przez okres kryzysu polskich spółek przemysłu ciężkiego i hutnictwa.