Pro-Inwest planuje budowę kolejnych parków handlowych

Retail Provider planuje w Olsztynie budowę centrum handlowego połączonego z nowoczesnymi dworcami – kolejowym i autobusowym. Spółka zaproponowała władzom miasta pakiet dodatkowych inwestycji, połączonych z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. 

Propozycja obejmuje m.in. utworzenie: Centralnego Punktu Przesiadkowego, przedłużenie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w kierunku Zatorza, budowę placu miejskiego wraz z niezbędną optymalizacją układu drogowo-komunikacyjnego, a także mieszkań komunalnych dla mieszkańców Olsztyna. Przedstawiciele miasta oraz spółki ustalili także, że zostanie powołana specjalna grupa robocza do opracowania poszczególnych elementów inwestycji oraz kwestii związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania obszaru obejmującego inwestycje. Retail Provider poinformował, że całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie 125 mln euro.

Projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego przygotowany przez spółkę Retail Provider obejmuje budowę w Olsztynie centrum handlowego połączonego z dworcami – kolejowym i autobusowym. Zakłada on stworzenie nowoczesnej galerii o powierzchni 45 tys. mkw. GLA. Kompleks, na wzór obiektów realizowanych w Katowicach i Poznaniu łączyć ma funkcje komunikacyjne, handlowe i rozrywkowe. O współpracy przy finansowaniu projektu inwestor rozmawiał z czterema funduszami, które realizują lub wspierają największe projekty retailowe w kraju. Retail Provider pozyskało partnera, który będzie partycypował w kosztach związanych z realizacją projektu. Jest to jeden z największych funduszy nieruchomościowych notowanych na europejskich giełdach, ale spółka nie ujawnia na razie, o kogo chodzi.

Spółka Retail Provider, to fundusz private equity, który 4 października 2011 nabył 85 procent akcji PKS Olsztyn od Skarbu Państwa. W ramach umowy prywatyzacyjnej spółka zobowiązała się do utrzymania funkcji dworcowych w Olsztynie oraz do kontynuowania działalności w zakresie transportu pasażerskiego.