Rośnie sprzedaż internetowa sieci Vistula i Wólczanka

Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży Euromark Polska S.A. osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – styczeń 2012 roku wyniosły 44,2 mln zł i były niższe o 14,4 proc. od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Jednostkowe wyniki sprzedaży spółki w styczniu 2012 roku wyniosły 9,4 mln zł i były wyższe o 2,7 proc. od wyników osiągniętych w styczniu ubiegłego roku.

Z kolei skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – styczeń 2012 roku wyniosły 47,2 mln zł i były niższe o 14,3 proc. od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w styczniu 2012 roku wyniosły 10,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu roku ubiegłego o 3,1 proc.

Jak informuje spółka w komunikacie, w połowie stycznia 2012 roku miał miejsce jednoczesny spadek temperatury oraz wzrost opadów śniegu – taka zmiana pogody pozytywnie wpłynęła na wyniki sprzedaży. Po tej zmianie warunków pogodowych wielkość zrealizowanej sprzedaży uległa istotnej poprawie kończąc styczeń br. z lepszym wynikiem w porównaniu stycznia 2011 roku

Euromark Polska S.A. to właściciel marek Alpinus, Campus oraz sieci sklepów Planet Outdoor. Firma powstała w 1993 roku. Obecnie Grupa Kapitałowa Euromark składa się z Euromark Polska SA oraz czterech spółek zależnych – Camar sp. z o.o., Euromark Ukraina sp. z o.o.