Uczestników SCBF 2012 goościł będzie warszawski Hilton

Zarząd Bomi S.A. poinformował o dojściu do skutku emisji 11 mln akcji zwykłych na okaziciela serii R. Emisja miała na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o 1,1 mln zł (z 3,948 mln zł do maksymalnie 5,048 mln zł).

– W wyniku subskrypcji objęte zostały wszystkie wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału akcje serii R. Na podstawie złożonego oświadczenia zarządu spółka złoży niezwłocznie stosowny wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii R. Dopiero z chwilą tej rejestracji przedmiotowe podwyższenie dojdzie do skutku – poinformowała spółka wk komunikacie giełdowym.

– Podwyższenie kapitału umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi spółki i spodziewanym zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Kapitał docelowy umożliwi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku – uzasadniał wcześniej decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego zarząd Bomi.

Bomi S.A. posiada obecnie 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.