Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progres

Budowę galerii handlowej można rozpocząć wówczas, gdy stopień komercjalizacji wynosi co najmniej 60 procent – zgodnie twierdzili uczestniczy panelu dyskusyjnego nt. finansowania inwestycji komercyjnych podczas  konferencji Shopping Center Business Forum, która odbyła się 14 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Hilton. W dyskusji udział wzięli m.in.: Ewa Bobkowska, prezes zarządu PA Nova, Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress,  Krzysztof Apostolidis, prezes zarządu Fabryki Biznesu i Marek Koziarek, dyrektor zarządzający w Departamencie Finansowania Nieruchomości Komercyjnych Banku Pekao SA.

– Najemca gwarantuje zasadność budowy centrum handlowego. Nie można rozpoczynać budowy, jeśli projekt nie jest skomercjalizowany w 60 – 70 procentach. My intensywnie się rozwijamy i nie zamierzamy zwalniać tempa.  Nie mamy problemów z finansowaniem naszych projektów  – powiedział Jan Mroczka.  Podobne zdanie w kwestii komercjalizacji ma Krzysztof Apostolidis.  Podkreślał, że obiekt musi być skomercjalizowany w 60 proc. przed rozpoczęciem budowy, bo inaczej projekt może być zagrożony.  Wówczas występuje syndrom skomercjalizowania na siłę, co może być nieskuteczne w dłuższej perspektywie. Z kolei Ewa Bobkowska zwracała uwagę na fakt, iż przy rozpoczynaniu kolejnych inwestycji trzeba podchodzić z dużą ostrożnością i wszystkie aspekty muszą być dokładnie przeanalizowane.