Shopping Center Business Forum 2012

Przeszło 550 uczestników: developerów, najemców, firm obsługujacych inwestycje w centra handlowe uczestniczyło 14 lutego w Shopping Center Business Forum 2012. Przez cały dzień w warszawskim hotelu Hilton trwały dyskusje i spotkania branży.

Uczestnicy konferencji brali udział w  licznych debatatach poświęconych wyzwaniom i przyszłości rynku centrów handlowych. W dyskusji zorganizowanej pod hasłem: "W obliczu hamującego popytu: najemcy centrów handlowych wobec spowolnienia tempa wzrostu rynku", dosyć zgodnie podkreślano, że dobrze przygotowane inwestycje znajdą najemców nawet w trudniejszych dla rynku czasach. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że dziś ważna jest współpraca wynajmujących i najemców,  a sukces można osiagnąć  dzięki porozumieniu, a nie narzucaniu warunków współpracy.

Uczestnicy kolejnej debaty, pod hasłem: "Rynek centrów handlowych: warunki rozwoju, otoczenie prawne, finansowanie inwestycji" zgodnie podkreślali, że budowę nowych obiektów handlowych powinno sie rozpoczynać dopiero, gdy inwestycja jest skomercjalizowana na poziomie minimum 60 procent. Przedstawiciele sektora finansowego zwracali też uwage, że nadchodzi czas trudniejszych kredytów. Tylko naprawdę dobrze przygotowane inwestycje będą mogły liczyć na konkurencyjne oferty banków. Pozostałe będą musiały o kredyt zabiegać.  

Ostatnia z debat poświęcona była wyzwaniom technologicznym jakie stoją dzis przed  rynkiem. Rozwój e-commerce nie zagrozi centrom handlowym – to najważniejsza konkluzja tej dyskusji. Trzeba jednak uważnie obserwować rynek i reagować na pojawiające sie wyzwania. Generalnie paneliści zgadzali sie, że handel w internecie może być doskonałym uzupełnieniem dla tradycyjnych form sprzedaży.

12 i 13 września 2012 zapraszamy na targi  Shopping Center Forum & Trade Fair, które odbędą się w warszawskim centrum wystawienniczym Centrum Expo XXI.