Bomi

Zarząd BOMI S.A.  poinformował w giełdowym komunikacie, o ogłoszeniu zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd podał, że 16 lutego 2012 podjął stosowną uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji zamkniętej i przydziału Akcji Serii P.  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że subskrypcja Akcji Serii P nie jest związana z wprowadzeniem prawa poboru, jak również Akcji Serii P do obrotu na rynku zorganizowanym. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Serii P zostały wprowadzone do obrotu dopiero po sporządzeniu, zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowaniu właściwego, publicznego dokumentu informacyjnego. Akcjonariusze uczestniczący w zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P i wykonujący w jej ramach prawo poboru muszą być zatem świadomi, że prawa poboru nie będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, zaś dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do tego obrotu nie będzie miało miejsca w najbliższym czasie.

Akcje Serii P zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku. Uchwałą Nr 3 z dnia 2 lutego 2012 roku Zarząd Spółki odstąpił od oferowania maksymalnej liczby akcji serii P wyemitowanych na podstawie w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ustalił, że przedmiotem niniejszej oferty będzie 10.498.700 Akcji Serii P. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki, w wyniku subskrypcji Akcji Serii P, zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 1.049.870 złotych.  Prawu poboru podlega 10.498.700 Akcji Serii P.

Bomi S.A. posiada obecnie 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.