Spółka jest generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka

Firma budowlana Mirbud S.A. dokonała korekty publikowanej wcześniej prognozy wyników finansowych za okres od stycznia do grudnia 2011 roku. Wynika z niej, że spółka osiągnie zysk netto w wysokości 27 mln zł, a nie jak wcześniej prognozowano – 43,7 mln zł. Z kolei EBITDA według najnowszej prognozy ma wynieść 56,8 mln zł, a nie 81,8 mln zł, EBIT zaś wyniesie 44,8 mln zł, a nie jak wcześniej zakładano – 68 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje wcześniejszą prognozę odnośnie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 520,7 mln zł, nie spodziewając się odchyleń wykonania o więcej niż +/- 10% od prognozowanych wartości.

– Główną przyczyną korekty prognoz są słabsze niż przewidywane wyniki finansowe spółek PRDiM Kobylarnia S.A. , JHM Development S.A. i Marywilska 44 sp z o.o. – czytamy w komunikacie giełdowym Grupy.

Przypomnijmy, że za okres styczeń –wrzesień 2011 roku Mirbud uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 358,9 mln zł (ponad 78 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku). Po trzech kwartałach Grupa wypracowała zysk na sprzedaży o ponad 13 proc. wyższy niż przez 9 miesięcy 2010 r. Jednak rentowność sprzedaży uległa obniżeniu do poziomu 14 proc. co wynikało z wzrastającej presji cenowej w sektorze robót budowlano montażowych, oraz obniżeniu się do poziomu 41 proc. rentowności sprzedaży usług wynajmu.

Mirbud S.A. specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów logistycznych i handlowych, jak również w budownictwie mieszkalnym. Ważną grupą robót są również obiekty inżynierii drogowej, które stanowią coraz większy udział w przychodach spółki. Obecnie spółka jest m.in. generalnym wykonawcą Galerii Bawełnianka w Bełchatowie i Karuzeli Park w Biskupcu.