Kletzmaier Polska inwestuje w Grudziądzu

Urzędnicy miejscy w Grudziądzu pracują nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. około 9 ha między ul. Chełmińską, Narutowicza, Hallera oraz linią kolejową w Grudziądzu, którego właścicielem jest Kletzmaier Polska Sp. z o.o. Właściciel chce, aby MPZP dopuszczał poza zabudową handlową pow. 2 tys. mkw. także m.in. usługi biurowe i hotelowe.

Właściciel zlecił już uprzątnięcie tego terenu. Prace zostały podzielone na kilka etapów, zakończenie pierwszego planowane jest pod koniec lutego br. niebawem ma być też przedstawiona koncepcja zabudowy tego obszaru. – Sukces całego przedsięwzięcia zależy od szybkiego i sprawnego uchwalenia planu miejscowego – ocenia Iwona Sierpińska, pełnomocnik firmy Kletzmaier Polska, właściciela terenu.

Miasto ogłosiło już przetarg na wykonanie projektu miejscowego planu dla tego obszaru. Obecnie obowiązujący plan dopuszcza lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 tys. mkw. jednak obiekt taki powinien sklepy lub lokale usługowe, o powierzchni sprzedaży elementu funkcjonalnego od 50 mkw. do 2000 mkw. , zamknięte w jednej bryle.

Powyższe zapisy ograniczają plany właściciela nieruchomości, który wystąpił o wprowadzenie jako funkcję podstawową: usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., a także biurowoadministracyjną, hotelową, centrów wielofunkcyjnych oraz mieszkaniową. Ponadto właściciel wniósł o likwidację zapisu o limicie powierzchni pojedynczej jednostki sprzedaży pomiędzy 50 – 2000 mkw. i zapisu o utrzymaniu dotychczasowego gabarytu zabudowy. Zmiany te wymagają opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.