Dariusz Miłek, prezes zarządu NG2

Spółka NG2 planuje dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepów firmowych. W 2011 roku NG2 pierwotnie planowała przyrost powierzchni handlowej o 10 proc., ostatecznie w ciągu roku sieć powiększyła się o 8,8 proc.

W grudniu 2011 roku zarząd NG2 podjął decyzję o rozpoczęciu ekspansji na rynku słowackim. Pierwsze sklepy otwarte zostaną już w drugim kwartale tego roku, a do końca 2012 powinno być w naszej sieci sprzedaży 8-10 lokali na Słowacji.

Niezależnie od planów rozwoju na rynkach polskim, czeskim i słowackim, w najbliższych latach GK NG2 zamierza również zaistnieć na rynkach Europy Wschodniej. W marcu 2011 otwarty został pierwszy franczyzowy salon CCC w Moskwie, 2 lipca rozpoczął pracę kolejny, również franczyzowy, a kolejne 3 placówki otworzyły się w listopadzie i w grudniu. Spółka nie przewiduje otwierania własnych sklepów, a rozwój na rynku rosyjskim oparty będzie o „czysty” model franczyzowy. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować ryzyko oraz koszty wejścia na nowe rynki.

Plany inwestycyjne spółki zakładają także projekt budowy centrum dystrybucyjnego, które ma w przyszłości obsługiwać ponad tysiąc sklepów zarządzanych przez Grupę NG2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 38 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

– Na najbliższe lata mamy ambitne plany rozwoju. Oprócz wysokiego tempa ekspansji na rynku krajowym, będziemy budować swoją pozycje rynkową w Czechach i na Słowacji oraz aktywnie szukać możliwości rozwoju w innych krajach Europy Środkowej. Równie ambitne plany dotyczą wzrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych Znacząco uatrakcyjniliśmy w tym roku ofertę produktową – powiedział Dariusz Miłek, prezes zarządu NG2.

Sieć sprzedaży NG2 na koniec grudnia 2011 roku obejmowała łącznie 714 placówek, w tym 598 sklepów własnych: 293 salony CCC w Polsce i 52 w Czechach, 216 sklepów BOTI oraz 37 butików QUAZI.