Mariusz Kaczmarek, dyrektor finansowy Rank Progress SA

Rank Progress SA realizuje projekty inwestycyjne, polegające na budowie, a następnie na zarządzaniu galeriami handlowymi, poprzez spółki celowe. Takie rozwiązanie preferowane jest przez banki finansujące projekty inwestycyjne. Ogranicza ono również ryzyko inwestycyjne spółki dominującej – ocenia Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress SA.

– Zakres działalności spółki celowej jest ściśle określony – spółka taka nie prowadzi żadnej innej działalności poza tą, bezpośrednio związaną z budową i zarządzaniem galerii. Bankom łatwiej jest kontrolować przepływy takiego podmiotu oraz mieć spójny i jednorodny obraz jego działalności – dodaje.

Mariusz Kaczmarek zwraca także uwagę, że warto finansować inwestycje z kredytu bankowego. – Oczywiście istnieje możliwość finansowania projektów inwestycyjnych kapitałem własnym lub obcym. Inwestor nie osiąga jednak wówczas takich korzyści, jak przy finansowaniu długiem, czyli płynących z zastosowania dźwigni finansowej. W naszym przypadku polega ona na sfinansowaniu ok. 30 proc. wartości kosztu inwestycji kapitałem własnym, pochodzącym przede wszystkim ze środków pieniężnych wygenerowanych z działalności polegającej na handlu nieruchomościami, oraz ok. 70 proc. pozostałej wartości inwestycji – długiem bankowym, który jest zdecydowanie tańszy, niż kapitał własny lub obcy – informuje dyrektor finansowy Rank Progress SA.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty te są odsprzedawane lub oddawane w najem.

Cały tekst autorstwa Mariusza Kaczmarka już w najbliższym numerze Shopping Center Poland!