Spółka emituje kolejną serię akcji

Zarząd Bomi S.A. poinformował w komunikacie giełdowym, że w subskrypcji zamkniętej akcji serii P oferowanych będzie ostatecznie 11,25 mln akcji, a nie jak głosiła wcześniejsza uchwała – 10,49 mln akcji. Zmieniła się również cena jednostkowa akcji serii P na 0,92 zł (poprzednio określono wartość 1 zł za akcję). 27 lutego 2012 roku będzie dniem prawa poboru. Terminy wykonania prawa poboru to 12 marca 2012 – 3 kwietnia 2012 roku.

Przypomnijmy, że w połowie lutego 2012 roku zarząd Bomi poinformował o dojściu do skutku emisji 11 mln akcji zwykłych na okaziciela serii R. Emisja miała na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o 1,1 mln zł (z 3,948 mln zł do maksymalnie 5,048 mln zł).

– Podwyższenie kapitału umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi spółki i spodziewanym zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Kapitał docelowy umożliwi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku – uzasadniał wcześniej decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego zarząd Bomi.

Bomi S.A. posiada obecnie 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.