Projekt Retail Parku Radomsko

Spółka Metalurgia Nieruchomości czeka na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Radomsku na którym chce wybudować obiekt handlowy. Projekt będzie rozpatrywany pod koniec marca 2012.

– Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać Retail Park Radomsko został przekazany Radzie Miejskiej. Obrady nad projektem będą toczyć się po 20 marca tego roku. W pierwszej kolejności projekt będzie rozpatrywany przez Komisję Rady Miejskiej, a następnie trafi pod obrady Sesji Rady Miejskiej – poinformował w rozmowie z Retailnet.pl Marcin Rumin-Pluciński, naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Radomsko.

Jak już informowaliśmy, prezydent miasta, Anna Milczanowska, zdecydowała wcześniej, że plan zagospodarowania dla terenów w rejonie ulic Reymonta, Kościuszki i Narutowicza, na których ma powstać galeria, nie zostanie skierowana pod obrady Rady Miasta do czasu sporządzenia planów dla sąsiedniego obszaru (tzw. plan "Centrum"). Przygotowywanie tych planów jednak przeciągało się i trudno było określić termin ich ukończenia. Teraz jednak prezydent zmieniła decyzję i procedury administracyjne mogły znów ruszyć.

Retail Park Radomsko będzie miał 20 tys. mkw. powierzchni. W pobliżu jednej z hal planowany jest hipermarket. Przewidywane jest także miejsce na obiekt sportowy. Centrum będzie jednokondygnacyjnym zespołem budynków, w których znajdą się lokale spożywcze, usługowe i gastronomiczne. Mają także zostać wybudowane parkingi dla klientów.

Metalurgia Nieruchomości sp. z o.o. dysponuje terenami obejmującymi łącznie ponad 11 ha zlokalizowanymi w samym centrum Radomska. Obecnie teren, budynki i budowle są wykorzystywane do działalności przemysłowo produkcyjno składowej znanego producenta drutu i gwoździ, Metalurgii SA w Radomsku, oraz innych dzierżawców prowadzących działalność wytwórczą, usługową i handlową. Jedynym udziałowcem spółki jest Hypertension Limited.