grupa jest właścicielem m.in. sieci Textil Market

Prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2012 Grupa Kapitałowa Redan  opublikowała w styczniu 2011 roku. Wynikało z niej, że w tym roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy będą zawarte w przedziale 507,8 – 539,9 mln zł, a zysk netto wyniesie 21 – 26 mln zł. W opublikowanym 23 lutego 2012,  komunikacie Grupa Redan odwołała te prognozy.

– Biorąc pod uwagę bardzo zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tym czynników zewnętrznych wpływających na osiągane przez Grupę wyniki, a niezależnych do Emitenta m.in. sytuacja makroekonomiczna, nastroje konsumenckie, kursy walut, nie jest możliwe rzetelne zaktualizowanie poprzednio opublikowanych prognoz na ten rok. Nie zmienia to faktu, że cele na ten rok są ambitne, zarówno w zakresie rozwoju sieci sprzedaży, uzyskiwanych wyników, zwiększania poziomu rentowności oraz udziału obu segmentów działalności na rynku odzieżowym w Polsce – czytamy w komunikacie giełdowym spółki.

Przypomnijmy, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów należących do Redan S.A. za cały 2011 rok wyniosły 381,8 mln zł i były wyższe o 18 proc. od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział sieci Textilmarket w obrotach 2011 r. wyniósł 52 proc., a części modowej – 48 proc.

Redan S.A. jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.