Grupa posiada m.in. w portfolio markę Top Secret

Grupa Redan opublikowała wyniki finansowe za 2011 rok. Wynika z nich, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 380,4 mln zł (zgodność z wcześniejszą prognozą w 99,6 proc.), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co stanowi 40 proc. wartości uprzednio prognozowanej realizacji planu.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele spółki zapowierdzieli, że w 2012 roku Redan zamierza zainwestować w stworzenie  65 sklepów z sieci Textilmarket. Chce też rozwijać sieci swych marek modowych, a także planuje rozwój swej obecości w internecie.

Bogusz Kruszyński, prezes Redanu zapowiedział, że spółka chce przeznaczyć  około 14 mln zł na inwestycje.  8 mln zł ma być przeznaczone  na rozwój sieci dyskontowej, zaś 3 mln zł na rozwój salonów merek modowych. Pozostałe środki spółka wyda na nowe oprogramowanie.

Zarząd grupy ocenia, że istotnym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wynik netto 2011 r. było silne osłabienie złotego wobec dolara amerykańskiego, co spowodowało wygenerowanie 3,1 mln zł straty z tytułu różnic kursowych. W związku z tym, pomimo odnotowanych wzrostów sprzedaży i marży handlowej, Grupa nie osiągnęła zakładanej prognozy zysku netto.

Grupa Redan praktycznie cały towar dla części modowej (marki Top Secret, Troll i Drywash) oraz niewielką, ale rosnącą część zakupów dla części dyskontowej (sieć Textilmarket) importuje. Walutą rozliczeniową w tych transakcjach jest właśnie dolar amerykański. Przychody Grupa uzyskuje głównie w złotych. W związku z tym jest wystawiona na ryzyko zmian kursu walutowego.

Sukcesem natomiast jest to, że sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach dystrybucji. W całym roku Grupa osiągnęła przyrost marży wartościowej na poziomie + 19 proc. w stosunku do roku poprzedniego, co jest konsekwencją zarówno wzrostu sprzedaży jak i marży procentowej. Wzrost został odnotowany zarówno na rynku modowym (+22 proc.) jak i dyskontowym (+16 proc.). Szczególnie wysoką dynamikę osiągnięto w dwóch kanałach dystrybucji rynku modowego – podwojenie sprzedaży na rynkach zagranicznych i ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w e-commerce.

Część modowa (marki odzieżowe Top Secret, Troll i Drywash) wypracowała z kolei zysk operacyjny na poziomie 1,9 mln zł, co w porównaniu do straty w roku ubiegłym oznacza przyrost o 5,3 mln zł. Część dyskontowa (sieć Textilmarket) natomiast wypracowała zysk operacyjny w wysokości 9 mln zł (niższy od uzyskanego w roku poprzednim o 39 proc.).