Do LPP należa marki Reserved, Cropp, House, Mohito i Promostars

Grupa Kapitałowa LPP osiagnęła w 2011 roku ponad 2,49 mld złotych przychodów ze sprzedaży. To  o ponad 400 mln  zł wiecej niż rok wcześniej. Zysk netto Grupy wzrósł w tym czasie ze 139 mln zł w 2010 roku do przeszło 268 mln zł. 

Spółka poinformowała w przesłanym komunikacie, że  IV kwartale 2011 roku zrealizowano przychody ze sprzedaży w wysokości 789 mln zł. Były one wyższe o około 25 proc.  w porównaniu z osiągniętymi w IV kwartale 2010 roku (630 mln zł). W IV kwartale GK LPP S.A. osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 166 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie GK LPP uzyskała zysk operacyjny na poziomie 116 mln zł. Zysk netto wyniósł w IV kwartale 2011 roku 129 mln zł (w porównaniu z zyskiem netto 89 mln zł w IV kwartale 2010 roku)..  W  IV  kwartale  2011  roku  w  salonach  Reserved    zrealizowano  sprzedaż  w wysokości 423,0 mln zł, zaś w placówkach Cropp Town w wysokości 148,4 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w IV kwartale w sklepach House wyniosła 133,6 mln zł, zaś w sklepach Mohito 39,3 mln zł.

Powierzchnia sieci sklepów wzrosła w tym czasie  o 17,4 tys. mkw. i pod koniec 2011 roku. GK  LPP  dysponowała 893  sklepami o  łącznej powierzchni 343,5 tys. mkw. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych wzrosły w IV kwartale 2011 roku o 21,9 proc,, (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP).

Zysk  operacyjny wypracowany w IV kwartale 2011 wyniósł 166 mln zł i był o około 44 proc. wyższy niż w IV kwartale roku poprzedniego. Tak wyraźna poprawa wyniku została osiągnięta dzięki wzrostowi sprzedaży o 25 proc. oraz  zwiększeniu  marży  procentowej  brutto  na  sprzedaży  o  1  punkt  procentowy,  co pozwoliło na zwiększenie wartości zysku brutto na sprzedaży o 28 proc.- podaje LPP i podkreśla, że wpływ na dobre wyniki mały też  korzystne relacje kursów PLN wobec USD i EUR, a także  ścisła dyscyplina kosztowa (koszty rosły wolniej niż sprzedaż)

Należąca do Grupy Kapitałowej LPP,  LPP SA jest polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2001 roku. Działy tworzące marki House i Mohito zlokalizowane są w Krakowie. Firma jest obecnie właścicielem pięciu marek odzieżowych Reserved, Cropp, House, Mohito i Promostars. LPP SA od ponad 15 lat projektuje i dystrybuuje odzież do dwunastu europejskich krajów z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwszy sklep pod logo Reserved został otwarty w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych. Z kolei marka Mohito pojawiła się na rynku w lipcu 2008 roku. Główna siedziba spółki mieści się w Gdańsku, gdzie znajduje się również całe zaplecze projektowe dla Reserved i Cropp.