Sieć salonów Wojas poza granicami Polski

Jacek Woźniewicz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Sfinks Polska S.A., którą pełnił od 1 maja 2010 roku. Decyzja ta jest podyktowana względami osobistymi i koniecznością powrotu do rodzinnego miasta – informuje spółka w komunikacie giełdowym. Jednocześnie Jacek Woźniewicz będzie kontynuował współpracę ze Sfinks z pozycji doradcy zarządu.

Sfinks Polska zarządza obecnie 115 restauracjami, w tym siecią 97 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 9 restauracjami WOOK (segment casual dining). Na pierwsze półrocze 2012 r. Sfinks zaplanował co najmniej 7 nowych otwarć restauracji, które będą działały na zasadzie franczyzy.

Obecnie tylko 16 proc. lokali to restauracje własne Sfinksa, pozostałe 54 proc. stanowią lokale franczyzowe, a 30 proc. restauracji jest prowadzonych w modelu operatorskim. Oznacza to, że w sumie, na koniec 2011 roku spośród wszystkich restauracji, 62 działały na zasadzie franczyzy, a 35 jako lokale operatorskie. Jednocześnie w tym czasie znacznie wzrosło zainteresowanie współpracą potencjalnych franczyzobiorców. Liczba osób, z którymi rozpoczęto rozmowy zwiększyła się o 67 proc.

Grupa Kapitałowa Sfinks Polska w 2011 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 170,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W ciągu dwunastu miesięcy 2011 r. grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 8,8 mln zł, podczas gdy w 2010 r. notowała jeszcze stratę w wysokości -3,7 mln zł. Jednocześnie Sfinks w ubiegłym roku osiągnął dodatni wynik EBITDA, który wyniósł 6,1 mln zł. Stanowi to poprawę o 13,6 mln zł w porównaniu do 2010 r. zakończonego wynikiem EBITDA na poziomie -7,5 mln zł. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining i jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.