Saturn otworzy nowy salon w Łodzi

Jak informuje zarząd łódzkiej firmy odzieżowej Monnari Trade S.A. w najnowszym sprawozdaniu finansowym, przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2011 r. wyniosły 35,2 mln zł, co oznacza spadek o ok. 6,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. W całym 2011 roku spadek przychodów wyniósł 111,2 mln zł i był niższy o około 8,4 proc. w porównaniu z 2010 rokiem.

Spółka wygenerowała w IV kwartale 2011 r. zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3,8 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,7 mln zł, co oznacza odpowiednio spadek do analogicznego okresu o 17,6 proc. oraz 21,8 proc. W całym roku 2011 r. spółka wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości -4,5 mln zł oraz stratę netto na poziomie -4,9 mln. zł.

– Czynnikami, które będą miały wpływ na osiągane przez spółkę wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału są m.in. negocjacje z centrami handlowymi w celu utrzymania sieci salonów w najlepszych lokalizacjach lub/i uruchamianie kolejnych w przypadku, gdy ocena zaangażowania w kolejne punkty będzie zachęcająca – czytamy w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok.

Monnari Trade S.A. działa od 2000 r., wcześniej działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej pod nazwą Monnari. Firma boryka się z trudnościami finansowymi od 2009 roku, co spowodowało rezygnację z rozwoju innych marek i skupienie się na marce wiodącej – Monnari.