Spółka posiada sieć sklepów z odzieżą damską

Zarząd P.A. Nova S.A. informuje w komunikacie o zawarciu z  Kaufland Polska Markety sp. z o.o. Sp. k.  przedwstępnej umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym i towarzyszącą infrastrukturą, który ma zostać na tej nieruchomości wybudowany. P.A. Nova zobowiazała sie uzyskać na własny koszt decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2013 r. Wartość netto umowy wynosi 38,15 mln złotych.

P.A. Nova SA, jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. Spółki zależne od PA Nova zostały powołane do realizacji własnych inwestycji deweloperskich – galerii handlowych czy też retail parków i świadczą usługi wynajmu powierzchni komercyjnych.P.A.Nova to inwestor powstającej w Kędzierzynie Koźlu galerii handlowej Odrzańskie Ogrody.  Wśród prowadzonych obiektów spółka ma także Galerię Miodową w Kluczborku oraz centrum w Jaworznie.