Koszt realizacji Galerii Kujawskiej szacowany jest na 170 mln euro.

W 2011 roku przychody Grupy Erbud wyniosły 1,49 mld zł i były o 36 proc. wyższe od osiągniętych w 2010 roku. W samym IV kwartale 2011 r. przychody wzrosły o 46 proc. r/r do poziomu 388,2 mln zł. Jednocześnie zysk netto w IV kw. 2011 r. wyniósł 3,3 mln zł, jednak na koniec grudnia 2011 r. Grupa miała stratę operacyjną w wysokości 12,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 20,9 mln zł. Firma jest m.in. wykonawcą stanu surowego centrum handlowego Auchan w Bronowicach koło Krakowa.

Jak informuje zarząd Erbudu, strata jest pochodną sytuacji rynkowej i straty zanotowanej w I półroczu 2011 r. Warto jednak podkreślić, że segment deweloperski działalności Grupy zakończył 2011 r. zyskiem operacyjnym w wysokości 4,6 mln zł, a segment inżynieryjno-drogowy zamknął rok z zyskiem operacyjnym na poziomie 11,5 mln zł.

Dodatkowo na koniec grudnia 2011 r. portfel zleceń Erbudu wyniósł ponad 1 mld zł, z czego około 850 mln zł do realizacji w 2012 roku. Co więcej, zarząd ma nadzieję na podpisanie w najbliższych miesiącach kontraktów o łącznej wartości ok. 200-400 mln zł.

Grupa Erbud świadczy usługi budowlane w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym, komercyjnym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, między innymi w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Firma realizuje i realizowała w przeszłości budowę centrów handlowych. Grupa m.in. podpisała umowę na wykonanie stanu surowego centrum handlowego Auchan w Bronowicach koło Krakowa. Wartość kontraktu wynosi 179,5 mln zł netto. Inwestorem jest firma Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie.