Sprzedaż online na razie dostepna w 19 krajach

Zarząd spółki Euromark Polska SA właściciel takich marek jak Alpinus, Campus i Planet Outdoor poinformował, że jednostkowe wyniki sprzedaży w lutym 2012 roku wyniosły 10 854 tys. zł. i były wyższe o 28,4 proc. od wyników osiągniętych w lutym ubiegłego roku.

Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – luty 2012 roku wyniosły 55 097 tysięcy złotych i były niższe o 8,4 proc. od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku kalendarzowego.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom popytu na produkty spółki, była zaobserwowana w drugiej połowie stycznia 2012 roku zmiana warunków pogodowych, czytamy w komunikacie spółki.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w lutym 2012 roku wyniosły 11 330 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w lutym roku ubiegłego o 27,0 proc. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – luty 2012 roku wyniosły 58 568 tysięcy złotych i były niższe o 8,5 proc. od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Spółka Euromark Polska S.A. powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (w ubiegłym roku finansowym dział ten stanowił około 20 proc. przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.