Stradivardius otwiera sklep w Focus Mall Rybnik

Na obszarze miasta Żory są wolne tereny inwestycyjne, na których mogą powstać obiekty handlowe o powierzchni przekraczajacej  2 tys. metrów kwadratowych. Właścicielem dwóch z nich jest gmina miejska Żory, a trzeciego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pierwszy z terenów należących do miasta to grunty o powierzchni w sumie 2,34 ha zlokalizowane przy Al. Zjednoczonej Europy w bezpośrednim położeniu drogi wojewódzkiej nr 935. Drugi z terenów znajduje się pomiędzy ul. Męczenników Oświęcimskich i Al. Niepodległości w centrum miasta. Ma on 0,69 ha powierzchni, ale istnieje możliwość jego poszerzenia.

– W obydwu przypadkach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczają możliwość budowy na tych terenach budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ceny za te nieruchomości nie zostały jeszcze ustalone. Jeśli zgłoszą się konkretni inwestorzy, będziemy ogłaszać przetargi w sprawie ich sprzedaży – informuje Agnieszka Mika, naczelnik wydziału strategii i rozwoju miasta UM Żory.

Dodatkowo, ponad 2-hektarową działkę w centrum miasta chce sprzedać Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żorach. Firma prowadzi rozmowy z dwoma kontrahentami, którzy chcą zainwestować w ten obszar. Miasto deklarowało, że chce, aby na tym terenie powstało centrum handlowe.

Żory liczą 61 tys. mieszkańców – na zakupy jeżdżą oni do galerii w Katowicach i Rybniku, ponieważ w mieście nie ma rozbudowanego centrum handlowego.