Bliżej do otwarcia inwestycji realizowanej przez Holding Ptak

Od czerwca 2014 roku będą obowiązywać nowe przepisy prawne dotyczące rynku e-commerce, a to za sprawą unijnej dyrektywy w sprawie praw konsumenta uchwalonej w październiku 2011 roku. Dyrektywa nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dostosowania w ciągu dwóch lat przepisów krajowych do jej wymogów. Do regulacji prawnych zawartych w dyrektywie również będą musieli się dostosować przedsiębiorcy świadczący usługi sprzedaży w intrenecie. W Polsce obejmie to ponad 10 tys. firm prowadzących e-sklepy.

Nowa dyrektywa zmienia istniejące dotychczas w Polsce przepisy i zakłada wyższy poziom ochrony konsumentów robiących zakupy on-line (w sieci). Jedną z kluczowych zmian jest wydłużenie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przez internet z 10 dni do 14. Termin ten będzie liczony od momentu fizycznego dostarczenia produktu do konsumenta. Ponadto konsument będzie miał praw do zwrotu przez przedsiębiorcę wszystkich kosztów transakcji, łącznie z kosztami przesyłki do niego.

Nowe przepisy również znoszą obowiązek wypełniania pól predefiniowanych w formularzach internetowych. A to oznacza, że konsument musi samodzielnie i świadomie podjąć wszystkie decyzje związane z dokonaniem transakcji. W tym zaznaczyć wszystkie opcje na które wyraża zgodę lub nie.

W dyrektywie, także zawarto przepisy obligujące kraje Unii Europejskiej do wprowadzania sankcji, które mają odstraszyć przedsiębiorców łamiących jej postanowienia.