Real Estate Quality Awards

Bardzo dobrze oceniam rozwój działalności naszej Grupy Kapitałowej związanej z budową galerii i parków handlowych na własny rachunek. Obecnie posiadamy już 5 działających obiektów o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 29 tys. metrów kwadratowych, a dwa kolejne są w realizacji. W związku z tym wzrasta udział najmu w strukturze przychodów – informuje Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA w liście do akcjonariuszy nawiązaniu do skonsolidowanego raportu rocznego z działalności całej Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

– W 2012 roku Grupa planuje zakończenie realizacji na własny rachunek galerii handlowej w Kędzierzynie-Koźlu, o powierzchni najmu wynoszącej 22 tys. mkw. i w Kluczborku (powierzchnia najmu – 10,5 tys. mkw). W 2013 roku zamierzamy rozpocząć budowę naszej największej inwestycji – Galeria Galena w Jaworznie o powierzchni najmu powyżej 40 tys. mkw. Od stycznia bieżącego roku jesteśmy jedynym udziałowcem spółki powołanej do realizacji tego projektu – dodaje Ewa Bobkowska.

Prezes zarządu podsumowała także działalność samej spółki P.A. Nova SA – W 2011 roku w ramach działalności operacyjnej P.A. Nova SA zrealizowała i rozliczyła 15 kontraktów na realizację obiektów dla sieci handlowych. Rozpoczęliśmy realizację 8 kolejnych kontraktów, których rozliczenie nastąpi w 2012 roku, a kilkanaście kolejnych jest w fazie przygotowań. Niezależnie prowadziliśmy roboty budowlane na rzecz spółek zależnych oraz na potrzeby własne. Poza działalnością budowlaną uzyskaliśmy przychody z działalności informatycznej, projektowej jak i wynajmu własnych obiektów handlowych. Jednocześnie prowadziliśmy działalność inwestycyjną polegającą na realizacji obiektów komercyjnych za pośrednictwem spółek celowych, które w przyszłości powinny przynosić dochody z wynajmu powierzchni handlowych – podsumowuje Ewa Bobkowska.