Kolejni najemcy w Starej Kablowni

Przychody Grupy Kapitałowej P.A. Nova SA wyniosły w 2011 roku ponad 173,9 mln zł wobec 146,4 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 21,1 mln zł, czyli o prawie 1 mln zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Grupa osiągnęła większe przychody niż zakładała w prognozie finansowej (prognozowano wynik na poziomie 160,8 mln zł). Jeżeli chodzi o zysk netto, to osiągnięto wynik porównywalny z zakładaną prognozą (prognozowano 21,3 mln zł).

Przychody jednostki dominującej w Grupie – spółki P.A. Nova SA – wyniosły w 2011 roku 180,7 mln zł. Spółka osiągnęła w tym czasie ponad 24 mln zł zysku netto.

W skład Grupy Kapitałowej P.A. Nova SA wchodzą między innymi: P.A. Nova SA, San Development Sp. z o.o., Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o., Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. (we wszystkich tych podmiotach 100 proc. udziałów ma P.A. Nova SA), a także GC.Nova Sp. z o.o., gdzie P.A. Nova SA ma 50 proc. udziałów

Grupa oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna spółki dominującej, w skład której wchodzą działy: deweloperski (ekspansji i inwestycji), budowlano-wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od procesu pozyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na realizacji obiektu budowlanego „pod klucz”. Od 2007 roku grupa rozwija się działalność polegająca na wynajmie powierzchni komercyjnych we własnych obiektach deweloperskich. Obecnie głównymi realizacjami spółki dominującej są obiekty handlowe.