Galeria Świdnicka

Grupa Kapitałowa P.A. Nova SA poinformowała,  że będzie dywersyfikować działalność realizując galerie i parki handlowe na własny rachunek. Grupa zamierza też rozbudowywać swój  bank ziemi, planuje akwizycje oraz chce poszukiwać obszarow działania poza granicami kraju. P.A. Nova będzie jednocześnie rozwijać działalności na rynku budownictwa komercyjnego.

Grupa w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok informuje, że będzie koncentrowała się na budowie galerii i parków handlowych w miejscowościach liczących około 20-100 tys. mieszkańców. Przy ich realizacji będzie wykorzystywane finansowanie typu project finance, czyli za pośrednictwem specjalnie utworzonych spółek celowych. Obiekty te będą przeznaczone do odsprzedaży inwestorom branżowym lub finansowym, ale niekoniecznie od razu po ich wykonaniu, ale w momencie wynegocjowania najkorzystniejszej ceny. Do czasu odsprzedaży Grupa będzie uzyskiwała przychody z wynajmu wybudowanych powierzchni handlowych.

Grupa chce także zdobyć znaczącą pozycji na rynku usług budowlanych w zakresie realizacji obiektów handlowych (galerie handlowe i obiekty handlu wielko powierzchniowego) w miejscowościach o liczbie ludności około 20-100 tys. mieszkańców, zarówno w formule generalnego wykonawstwa, jak i w formie deweloperskiej. W tym celu współpracuje z czołowymi sieciami handlowymi działającymi na rynku krajowym. Zdaniem zarządu wciąż jest niesłabnące zainteresowanie sieci handlowych ekspansją zwłaszcza w miastach o coraz mniejszej ilości mieszkańców.

Ponadto działania Grupy będą skupione wokół rozbudowy banku ziemi pod nieruchomości komercyjne i akwizycjach (obecnie są w posiadaniu ponad 40 ha nieruchomości niezabudowanych), w tym poszukiwaniu obszarów działania poza granicami kraju, szczególnie na rynkach wschodnich (Białoruś, Ukraina).