Korona Kielce

Warszawa zajęła drugie miejsce wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji na europejskim rynku nieruchomości, liderem tego rankingu jest Londyn – wynika z najnowszego raportu „Badania intencji inwestorów na rynku nieruchomości” przeprowadzonego przez firmę doradczą CBRE wśród ponad 340 największych inwestorów.

– Awans Warszawy do grona miast cieszących się największym zainteresowaniem inwestorów na europejskim rynku nieruchomości wiąże się z zasłużonym wizerunkiem Polski jako kraju o silnych fundamentach gospodarczych, odpornego na turbulencje rynków światowych i europejskich. Drugie miejsce naszej stolicy za Londynem, a przed Paryżem, Monachium i Berlinem, daje podstawy do optymizmu deweloperom i inwestorom zaangażowanym obecnie na naszym rynku, jak i tym, którzy planują wejście do Polski – ocenia Colin Waddell, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Bezapelacyjnym liderem wśród typowanych miast okazał się Londyn, który aż 37 proc. badanych inwestorów wskazało jako najlepszą w Europie lokalizację inwestycji w nieruchomości w 2012 r. Drugim najchętniej wybieranym miastem była Warszawa (12 proc. wskazań). Na trzecim miejscu uplasował się Paryż (9 proc.), gdzie i w ubiegłym roku widoczna była wysoka aktywność inwestycyjna, a kolejne miejsca zajęły miasta niemieckie: Monachium (8 proc.) i Berlin (7 proc.).

Biorąc pod uwagę kraje lub całe regiony, najbardziej atrakcyjnym rynkiem w Europie dla inwestycji w nieruchomości jest obecnie Wielka Brytania, wskazana przez niemal jedną trzecią (31 proc.) inwestorów – podobnie jak w 2010 r., po chwilowym spadku w 2011 r., kiedy rynek ten wytypowało 16 proc. respondentów. Drugie miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych rynków zajęły Niemcy, wybrane przez 27 proc. inwestorów, przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), które otrzymały 19 proc. wskazań.

– Wysoka płynność i pozycja rynku brytyjskiego jako ‘bezpiecznej przystani’ zyskują na znaczeniu. Kolejne najbardziej atrakcyjne dla inwestorów rynki to Niemcy i Europa Środkowo-Wschodnia. Podobnie jak w 2011 r., o popularności tych rynków decyduje przekonanie inwestorów o ich dobrej kondycji gospodarczej – wyjaśnia Peter Damesick, główny ekonomista CBRE na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA).

Raport CBRE powstał na podstawie wyników Badania intencji inwestorów na rynku nieruchomości w roku 2012, przeprowadzonego przez CBRE w lutym 2012. W badaniu wzięło udział ponad 340 uczestników reprezentujących szeroko rozumiany rynek inwestycyjny nieruchomości.