Deichman otwiera 200 sklep w Polsce

Przy wyborze banku kierujemy się głównie kosztem długu, wartością wkładu własnego wymaganego przez bank, okresem kredytu, rodzajem zabezpieczeń wymaganych przez bank, a także elastycznością w podejściu do zmian. Ten ostatni czynnik może mieć ogromne znaczenie wtedy, gdy inwestycja trwa kilka lat, a budżet inwestorski ulega zmianie – pisze na łamach marcowego numeru Shopping Center Poland Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress SA.

– Realizując nasze projekty inwestycyjne, współpracujemy z renomowanymi bankami, o ugruntowanej i stabilnej finansowo pozycji. Kooperacja z takimi instytucjami gwarantuje bezpieczeństwo i oddala widmo np. konieczności natychmiastowej spłaty kredytu w przypadku zawirowań na rynkach finansowych i inwestycyjnych. Każde widmo kryzysu wywołuje niestety reakcję obronną banków. Są one wówczas mniej elastyczne i mniej skłonne do wydłużania kredytowania, oferując kredyty na dużo krótsze okresy, niż naturalny cykl „życia” galerii handlowej, trwający nawet kilkadziesiąt lat – dodaje Mariusz Kaczmarek.

– Oczywiście okres kredytowania zależy też od takich czynników, jak dostępność pieniądza na rynku międzybankowym, struktura depozytów, postrzeganie branży inwestycyjnej jako bezpiecznej lub ryzykownej. W swojej działalności kilkukrotnie doświadczyliśmy zmieniających się realiów rynkowych. Zdarzało się, że banki żądały dodatkowych zabezpieczeń lub wcześniejszej spłaty kredytu. Zwracamy zatem szczególną uwagę na strukturę i warunki finansowania, starając się od kilku lat tak negocjować warunki umowy kredytowej, by nawet przy słabej koniunkturze wskaźniki i warunki umowne, które ocenia bank, utrzymały się na stabilnym poziomie – pisze członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress SA.

Cały tekst autorstwa Mariusza Kaczmarka w marcowym numerze Shopping Center Poland!