Galeria Orkana

Galeria Chełmska to obiekt handlowo-rozrywkowy, który powstanie w Chełmie pomiędzy ulicami Rejowiecką i Lubelską . Powierzchnia najmu całego kompleksu to ponad 30 tys. mkw. Klienci będą mieli do dyspozycji parking na 800 miejsc. W Galerii Chełmskiej znajdzie się około 80 sklepów i punktów usługowych. Budowa obiektu będzie trwała 18 miesięcy, a inwestorem są lokalni przedsiębiorcy. 75 procent powierzchni galerii jest już wynajęte. Trwaja poszukiewnia generalnego wykonawcy obiektu po wygaśnieciu umowy ze spółką Interbud-Lublin.

Zarząd Interbud-Lublin S.A. podał w komunikacie, że 9 marca 2012 roku otrzymał pismo, w którym spółka Galeria Chełmska Sp. z o.o., inwestor mającego powstać w Chełmie obiektu handlowo-rozrywkowego, poinformowała o niespełnieniu warunku zawieszającego umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2012 roku pomiędzy emitentem a inwestorem.

Zgodnie z umową inwestor powierzył spółce Interbud-Lublin SA kompleksową realizację budowy centrum handlowo-usługowego Galeria Chełmska wraz z opracowaniem projektu, pełną infrastrukturą inżynieryjno-techniczną i komunikacyjną oraz drogami zewnętrznymi prowadzącymi do nieruchomości za wynagrodzeniem w kwocie 120 mln zł netto – czytamy w komunikacie spółki.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy zostało opóźnione przez Emitenta na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Warunek zawieszający umowy stanowiło uzyskanie przez inwestora kredytu bankowego z poręczeniem emitenta na sfinansowanie całości kosztów realizacji inwestycji na warunkach zatwierdzonych przez zgromadzenie wspólników Inwestora. W związku z niespełnieniem się warunku zawieszającego wszystkie postanowienia umowy wygasły bez jakichkolwiek skutków prawnych dla stron.

– Budowa Galerii Chełmskiej nie jest zagrożona. Trwają rozmowy z potencjalnymi generalnymi wykonawcami, rozmowy te są bardzo zaawansowane. Podpisywane są również kolejne umowy z nowymi najemcami centrum handlowego. Galeria Chełmska Sp. z o.o. miała podpisaną przedwstępną umowę z Interbudem na generalne wykonawstwo . Ponieważ spółka Interbud nie dotrzymała jednego z warunków tej umowy, przestała ona obowiązywać. Umowy z inwestorem podpisały już: Castorama, Tesco, H&M i New Yorker (salony odzieżowe), Cinema Lumiere (operator kinowy), Martes Sport (sklep sportowy), Apart (sklep jubilerski), RTV Euro AGD, Rossmann, Orange oraz Kolporter. O kolejnych najemcach poinformujemy wkrótce – poinformował redakcję Retailnet.pl Artur Dziewa, prezes Galerii Chełmskiej Sp. z o.o.