Galeria w Zawierciu czeka na decyzję o pozwoleniu na budowę

Eastbridge, prywatny fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luxemburgu, działający na rynku dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, który posiada 60 proc. akcji spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. (EM&F), oraz Penta Investments (Penta), grupa inwestycyjna działająca w sektorze private equity i nieruchomości w krajach Europy Środkowej – poinformowały o wiążącej je umowie inwestycyjnej dotyczącej EM&F oraz ogłosiły wspólne wezwanie na zakup pozostałych 40 proc. akcji EM&F, z zamiarem wycofania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jedynym podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka celowa Xandora Holdings Limited (Xandora), w całości należąca do Penta. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 9,85 PLN za jedną akcję. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 2 kwietnia do 8 maja 2012 r.

Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem skupienia przez Xandora takiej liczby akcji, aby Penta i Eastbridge łącznie z podmiotami zależnymi posiadały co najmniej 80 proc. akcji EM&F oraz pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich urzędów ochrony konkurencji i podjęcia przez walne zgromadzenie EM&F uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez Penta.
W zależności od liczby akcji nabytych w wezwaniu, Penta może nabyć od Eastbridge dodatkowe akcje EM&F (do około 13 proc. wszystkich akcji) po cenie z wezwania.

Proponowana w wezwaniu cena zawiera premie w wysokości 11,2 proc. i 10,7 proc., do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy. Z zastrzeżeniem powodzenia wezwania, Penta zapewni refinansowanie długoterminowego długu Eastbridge zabezpieczonego na akcjach EM&F, które jest konieczne w przypadku wycofania Spółki z Giełdy Papierów Wartościowych, a Eastbridge ustanowi na rzecz Penta zastaw na części swoich akcji w EM&F jako zabezpieczenie tego finansowania.

-Grupa EM&F w najbliższych latach przechodzić będzie kosztowny proces restrukturyzacji w swojej dywizji mody, zmierzy się też z rosnącą konkurencją na rynku, a jednocześnie wymagane będą dodatkowe inwestycje na dalszy rozwój i wykup partnerów mniejszościowych w operacyjnych spółkach zależnych. Dodatkowo EM&F rozważa kilka inwestycji na rynkach zagranicznych. Braliśmy pod uwagę wiele alternatywnych rozwiązań, w tym innych potencjalnych partnerów finansowych lub sprzedaż wybranych aktywów. Spośród tych scenariuszy Penta zaoferowała najwyższą cenę                   i jednocześnie jest w stanie, wspólnie z Eastbridge, zapewnić odpowiednie finansowanie dla EM&F, gdyby takie okazało się potrzebne w związku z ww. planami Spółki." – powiedział Maciej Dyjas, Prezes Zarządu Eastbridge.

-Uważamy, że inwestycja w EM&F stanowi ciekawe wyzwanie w sektorze handlu detalicznego, który znamy całkiem dobrze.Od jakiegoś czasu poszukiwaliśmy celu inwestycyjnego w Polsce o odpowiednio dużej skali. Grupa EM&F spełnia wiele naszych kryteriów inwestycyjnych i w wypadku tej Spółki nasze podejście do horyzontu inwestycyjnego jest elastyczne. Ponadto będziemy w tej inwestycji wspólnie z Eastbridge – firmą, która stworzyła EM&F, co w powiązaniu z naszym potencjałem finansowym, stanowi dobre fundamenty dla sukcesu tego przedsięwzięcia.” – powiedział Jozef Janov, Dyrektor Inwestycyjny Penta.

Eastbridge jest prywatną spółką inwestycyjną, z siedzibą w Luxemburgu, która rozpoczęła działalność na początku lat 90, zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 mld Euro. Grupa specjalizuje się w inwestycjach w aktywa związane z rynkiem dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Przez ponad 20 lat Grupa zainwestował w ponad 50 firm na rynkach docelowych, uzyskując średni zwrot z inwestycji na poziomie 39%. Grupa posiada stabilną strukturę zarządczą – od ponad 15 lat ten sam zespół partnerów zarządzających. Założycielem firmy i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Yaron Bruckner. Firma posiada biura w Warszawie, Luxemburgu, Monaco, Brukseli i Nowym Jorku.
Penta Investment jest grupą inwestycyjną założoną w 1994 r., działającą w krajach Europy Środkowej w sektorze private equity i nieruchomości. W sektorze private equity Penta zarządza funduszem evergreen swoich partnerów, którzy są jedynymi akcjonariuszami firmy. Spółki portfelowe Penta zatrudniają ponad 25.000 osób i w 2010 r. osiągnęły przychody w wysokości 2,1 mld Euro. Penta inwestuje w projekty detaliczne, ochrony zdrowia, przemysłu, rozrywki i bankowości. Działalność w sektorze nieruchomości Penta rozpoczęła w 2005 r. i obecnie realizuje projekty deweloperskie w Czechach i na Słowacji. Penta działa w ponad 10 krajach Europy i posiada biura w Pradze, Bratysławie, Warszawie, Limassol i Amsterdamie.
NFI Empik Media & Fashion S.A. (Grupa EM&F) – notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym dystrybutorem produktów w kategoriach: media, rozrywka, odzież, obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci, kosmetyków, jak również kursów językowych. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. 
Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności czterech segmentów: Grupa Empik, Grupa Smyk, Szkoły Językowe oraz Moda i Uroda.
Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe  i licencjonowane.  Spółki należące do Grupy EM&F od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej oraz liczną   i stabilną bazę klientów. Spółki z Grupy EM&F działają na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim.