Galeria Batory Giżycko

Największy potencjał inwestycyjny wykazał Racibórz, Cieszyn i Nowy Targ. Na szczególną uwagę zasługuje także Zakopane. Położenie geograficzne, w tym przypadku bezpośrednie sąsiedztwo z Czechami i Słowacją, okazało się również istotne w analizie potencjału inwestycyjnego miast Polski południowej. Ze względu na kursy walutowe, mieszkańcy Czech i Słowacji chętnie dokonują  tam zakupów, co ma przełożenie na zwiększone obroty w placówkach handlowych przygranicznych miast oraz zwiększa ich potencjał. 

W województwie śląskim to Racibórz i Cieszyn zostały wskazane jako najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla kolejnych inwestycji handlowych, przy czym konurbacja górnośląska, w skład której wchodzi  ponad 20 miast położonych w bliskiej odległości od siebie i dobrze skomunikowanych,  została potraktowana jako jeden rynek.  

W województwie  małopolskim wysokim potencjałem charakteryzuje się Nowy Targ.  Ciekawym przypadkiem jest Zakopane – „zimowa stolica Polski”. Choć miasto  plasuje się w grupie poniżej 30 tys. mieszkańców, liczba turystów przyjeżdżających do Zakopanego przewyższa ją kilkukrotnie. Wzmożony ruch turystyczny sprzyja rozwojowi handlu i przyciąga międzynarodowe marki.

Raport przygotowany przez Colliers zawiera analizę miast o liczbie ludności od 30 do 100 tys. zlokalizowanych w Polsce południowej. Miasta zostały przeanalizowane pod względem istniejącej i planowanej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej oraz wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia i siła nabywcza mieszkańców. Analitycy  badali 19 mniejszych miast położonych w województwie śląskim oraz 6 miast województwa małopolskiego z przedziału 30-100 tys. mieszkańców. Obecna edycja  stanowi drugą, z sześciu części  raportu.  Kolejnym analizom zostaną poddane regiony:  południowo- zachodni, wschodni, północny oraz północno-zachodni