Kamil Szlaga, analityk KBC Securities

Na rynku nieruchomości komercyjnych w IV kwartale 2011 r. kontynuowane były procesy trwające już od początku tego roku. Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne do końca 2011 roku osiągnęła 2,5 mld euro. Wartość inwestycji na rynku powierzchni handlowej przekroczyła poziom osiągnięty w całym 2010 roku, natomiast na rynku powierzchni biurowej była prawie dwukrotnie wyższa. Stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach kontynuowały lekki spadkowy trend. – informują eksperci z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

Na rynku nowoczesnych powierzchni handlowych odnotowano wzrost powierzchni, zwłaszcza poza aglomeracjami. Galerie handlowe lokowane są też coraz częściej w małych miastach. Wynikać może to z faktu, iż uczestnicy rynku obserwują pewne nasycenie obiektów w dużych miastach i aglomeracjach. Przy braku bezpośredniej konkurencji oraz jednocześnie niskich cenach gruntów w mniejszych miastach, inwestorzy są bardziej skłonni do podjęcia ryzyka i inwestowania w miastach, w których niekoniecznie mogą liczyć na zamożnych klientów z dużych aglomeracji i które zależą silnie od koniunktury. W drugiej połowie 2011 czynsze za mkw. powierzchni handlowej w najlepszych lokalizacjach utrzymują się na poziomie z początku roku. W II kwartale 2012 roku stopa kapitalizacji uległa dalszej kompresji. Czynsze przy głównych ulicach handlowych w IV kwartale pozostawały na poziomach obserwowanych od początku 2011 roku. Jedynie we Wrocławiu można zauważyć spadkowy trend, który trwa od 2009 roku. Kontynuowane jest istotne zróżnicowanie najwyższych czynszów w poszczególnych miastach.