Food court w Galerii Korona Kielce

Wchodzące na europejski rynek nieruchomości fundusze udzielające pożyczek uprzywilejowanych (ang. senior debt funds) mogą stać się nowymi źródłami finansowania w sytuacji, gdy banki nadal koncentrują się na ograniczaniu liczby udzielanych kredytów- wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield „Badanie europejskich rynków kredytowania nieruchomości 2012”. W sondażu wzięło udział 78 wiodących na świecie podmiotów finansujących transakcje zakupu nieruchomości, które poproszono o ocenę popytu na kredyty i wskazanie trendów wpływających na rynek finansowy w Europie w 2012 r.

Spośród 78 kredytodawców uczestniczących w badaniu, w tym oferujących pożyczki uprzywilejowane, pożyczki uprzywilejowane o wydłużonym terminie spłaty lub finansowanie typu mezzanine, tylko 36 wyraziło chęć udzielenia kredytów nowym klientom, a kolejnych dziewięciu byłoby skłonnych wesprzeć wyłącznie dotychczasowych klientów. Oznacza to, że liczba aktywnych kredytodawców zmniejszyła się o 33 proc. od czasu ostatniego raportu firmy Cushman & Wakefield opublikowanego w pierwszym kwartale 2011 r. W grupie 36 respondentów chętnych udzielić kredytów nowym klientom znaczna większość stosuje bardzo rygorystyczne warunki, na przykład niektórzy finansują wyłącznie nieruchomości w centrum Londynu.

Na rynku europejskim funkcjonują 32 instytucje udzielające pożyczek uprzywilejowanych o wartości zazwyczaj 20-50 mln euro, ale tylko pięć z nich zasygnalizowało możliwość sfinansowania transakcji przekraczających 100 mln euro, co stanowi spadek o 50 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Kredytodawcy w dalszym ciągu są zainteresowani najlepszymi nieruchomościami, przy czym w krótkim okresie większość ich obrotów będzie pochodzić raczej z refinansowania niż nowych inwestycji.

Według autorów raportu, na rynku europejskim wzrośnie aktywność alternatywnych podmiotów finansujących, ale w bieżącym roku raczej nie zaspokoją one zapotrzebowania na kredyty w wystarczającym stopniu.

Możliwości inwestowania dłużnego w nieruchomości w Europie przyciągają inwestorów z całego świata, co sprawia, że stopniowo wzrasta liczba alternatywnych podmiotów finansujących takich jak instytucje finansowe spoza sektora bankowego i specjalistyczne fundusze dłużne. Instytucje te stosują bardzo odmienne strategie inwestowania, przy czym specjalistyczne fundusze dłużne są obecnie zainteresowane wyższymi zyskami i koncentrują się na finansowaniu typu mezzanine i pożyczkach uprzywilejowanych o wydłużonym terminie spłaty.

W 2012 r. powstaną nowe fundusze koncentrujące się tylko na pożyczkach uprzywilejowanych albo na pożyczkach uprzywilejowanych i o wydłużonym terminie spłaty. Przedmiotem ich zainteresowania będą zarówno nowo zaciągane kredyty, jak i przejmowanie pożyczek spłacanych i zagrożonych.

Firmy ubezpieczeniowe również zaczęły bardziej się interesować sektorem finansowania dłużnego, zważywszy na atrakcyjne wyceny i potencjalnie korzystne warunki kapitałowe w ramach systemu Solvency II. Zazwyczaj skupiają uwagę na pozycjach dłużnych o mniejszym ryzyku i chętnie angażują się w pożyczki lub skupują długi na rynkach drugorzędnych i rynkach kredytów konsorcjalnych.

Wzrasta także zainteresowanie rynkiem długów na nieruchomościach wśród funduszy emerytalnych, które przyciągają stosunkowo wyższe zyski w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami o stałym dochodzie.

Michael Lindsay, dyrektor działu ds. finansowania korporacyjnego w krajach EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział, że wyniki badania pokazują, jak dotkliwe stało się w ostatnich latach wycofywanie się banków z finansowania dłużnego nieruchomości komercyjnych w Europie. -Optymizmem napawa jednak wzrost aktywności na rynku kredytowym instytucji finansowych spoza sektora bankowego oraz wejście na ten rynek funduszy oferujących pożyczki uprzywilejowane. Zapewnią one nowe źródła finansowania. Wobec ograniczonej podaży uprzywilejowanych instrumentów dłużnych fundusze typu mezzanine mogą napotkać trudności z inwestowaniem kapitału w 2012 roku.