Galeria Kazimierz w Krakowie

Grupa Kapitałowa Rank Progress SA zamierza w latach 2012 – 2015 realizować wiele nieruchomości, głównie komercyjnych (galerii, parków i centrów handlowych). Łączne nakłady kapitałowe związane z realizacją planów inwestycyjnych wyniosą – jak można przeczytać w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok – około 1,3 mld zł.   Ze  środków własnych sfinansowanych zostanie 30 proc. wydatków, a reszta pochodzić będzie głównie z długoterminowych kredytów bankowych.  Grupa nie wyklucza poszukania wsparcia u partnerów zewnętrznych.

W IV kwartale 2012 roku planowane jest oddanie do użytku Parku handlowego w Grudziądzu. Z kolei w 2013 roku planowane są otwarcia trzech parków handlowych: w Krośnie (I kw.), Opolu-Turawie (III kw.) i Skarżysku-Kamiennej (IV kw.), a także Centrum Handlowego w Chojnicach (II kw.).

Plany otwarć inwestycji komercyjnych Rank Progressu na 2014 rok to: Galeria handlowa w Pile (III kw.), Centrum Handlowe w Olsztynie (III/IV kw.) oraz Centrum Handlowe w Kielcach (IV kw.). Grupa poinformowała ponadto, że w I kwartale 2015 roku zostanie oddane do użytku Centrum Handlowe w Duchnowie pod Warszawą, a w IV kwartale 2015 roku – Galerii Handlowej w Tychach.
Przypomnijmy, że 9 marca 2012 rok spółka uruchomiła galerię Świdnicką – obiekt przez pierwsze trzy dni funkcjonowania odwiedziło ponad 100 tysięcy gości.