Spółka buduje m.in. Galerię w Chojnicach

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rank Progress SA wyniosły w 2011 roku 168,5 mln zł i były o 219 proc. wyższe od osiągniętych w 2010 roku. Grupa poprawiła także znacząco zysk netto – wyniósł on w ostatnim roku obrotowym 151,7 mln zł, czyli o prawie 67 proc. więcej niż w 2010 roku. Oznacza to, że wynik spółki był najlepszy w jej 15-letniej historii. EBIT wyniósł 156,4 mln zł., a EBITDA – 157,4 mln zł. Jednostka dominująca Grupy – Rank Progress SA – miała w 2011 roku prawie 46 mln zł zysku netto, czyli o 750 proc. więcej niż w 2010 roku. przychody spółki wzrosły o 58 proc.

Zarówno przychody, zysk netto jak i EBIT uzyskane przez Grupę, przewyższyły wyniki zakładane w prognozie finansowej opublikowanej 14 listopada 2011 roku. Jedynie EBITDA okazała się niższa w porównaniu z tymi szacunkami.

Jak informuje zarząd Rank Progressu w opublikowanym sprawozdaniu finansowym, wzrost przychodów w porównaniu do 2010 roku spowodowany był w głównej mierze sprzedażą nieruchomości gruntowych w Opolu-Turawie za 39 mln zł oraz hipermarketu OBI w krosnie za niemal 32 mln zł. Dodatkowo Grupa osiągnęła ponad 45 mln zł przychodów z najmu powierzchni handlowych.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty. Istotnym atutem Grupy Rank Progress jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty na terenie całej Polski. Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę Rank Progress należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty te są odsprzedawane lub oddawane w najem.