Grupa w 2011 roku uruchomiła Toruń Plaza

Ubiegły rok nie był udany dla branży deweloperskiej. Wpływ na tę sytuację miał mocno odczuwalny globalny kryzys ekonomiczny i związane z nim zawirowania na rynkach kapitałowych. Na tym tle zarówno wyniki finansowe Rank Progress SA, jak i notowania akcji spółki, wyróżniły się bardzo pozytywnie. Był to dowód, że przyjęta przez nas długofalowa strategia zdała egzamin nawet w tak niesprzyjających warunkach – informuje Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress SA w liście do akcjonariuszy w związku z opublikowaniem wyników finansowych osiągniętych w 2011 roku.

Zysk netto Grupy Kapitałowej był rekordowy w 15-letniej historii Rank Progress i wyniósł ponad 151 mln zł, czyli o prawie 13 proc. więcej, niż przewidywaliśmy w prognozach finansowych. W porównaniu z rokiem 2010 dynamika wzrostu wyniosła niemal 67 proc. Udało nam się jednocześnie znacznie obniżyć wskaźnik zadłużenia i odłożyć na kontach ponad 130 mln zł, co zapewni nam bezpieczne finansowanie kolejnych inwestycji i pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój – ocenia Jan Mroczka.

Dzięki temu wynikowi i doskonałej sytuacji finansowej spółki wypłacimy akcjonariuszom ponad 50 mln zaliczki na dywidendę za rok 2011. Pozostała gotówka będzie potrzebna na kolejne projekty i ewentualne zakupy. Do 2015 roku chcemy oddać do użytku kilka lub nawet kilkanaście obiektów i rozpocząć podobną liczbę nowych inwestycji – podsumowuje prezes zarządu Rank Progress SA.