W Starachowicach budowana jest Galeria Kamienna

Jak podaje Atrium European Real Estate Limited w 2011 roku przychód firmy z wynajmu brutto wzrósł o 13,7 proc. do 172,2 mln euro (w porównaniu z 2010 : 151,5 mln euro ). Natomiast przychód z wynajmu netto wzrósł o 15,1 proc. do 154,9 mln euro (2010: 134,5 mln euro). Marża operacyjna wzrosła do 90 proc. w porównaniu do roku 2010, kiedy wyniosła 88,8 proc. Poziom komercjalizacji, zgodnie z definicją EPRA, wzrósł z 95,5 proc. w 2010 r. do 97,6 proc. w 2011. Dochód przed opodatkowaniem wzrósł o 34,9 proc. do 169.7 mln euro w porównaniu z 2010 roku kiedy wyniósł 125,8 mln euro. Wartość portfolio przynoszącego zyski wzrosła do 155 nieruchomości (w 2010 roku – 153), do wartości 2,1 mld euro na (2010: 1,5 mld euro) głównie w wyniku nabycia trzech znaczących centrów handlowych na kluczowych dla Atrium rynkach – w Polsce i w Republice Czeskiej – za ogólną kwotę 417 mln euro, a także rewaluacji w kwocie 129 mln euro i była zrównoważona przez sprzedaż jednego centrum handlowego w Turcji. Kredyty wzrosły do 568 mln euro na dzień 31 grudnia 2011 (2010: 425 mln euro).

Poprzedni rok wbrew niepewnemu tłu makroekonomicznemu był okresem dużych sukcesów Atrium– ocenia Rachel Lavine, CEO  Atrium European Real Estate. -Patrząc w przyszłość, nasze główne cele na 2012 rok to kontynuacja silnego wzrostu operacyjnego mierzonego w realnym wzroście dochodu z wynajmu. Uzupełniając wzrost organiczny będziemy kontynuować poszukiwanie okazji do akwizycji nieruchomości dające perspektywę wysokiej dochodowości, w największych miastach na naszych kluczowych rynkach. Tak jak z dużym powodzeniem miało to miejsce w 2011 r. Ponadto, utrzymujemy ostrożne podejście w realizacji naszej strategii rozwoju. Koncentrujemy się na rozbudowywaniu istniejących centrów, oraz budowaniu w kluczowych lokalizacjach dających perspektywę dużego zainteresowania wśród najemców.

Rachel Lavine, poinformowała agencję Bloomberg, że Atrium chce zadebiutować na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

W skład portfela Atrium w Polsce wchodzą  m.in. centra handlowe Atrium Reduta, Atrium Targówek, Promenada w Warszawie, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Biała w Białymstoku oraz Centrum Handlowe Atrium Koszalin.