20 ha dziłaka pod galerie

Grupa Solar, właściciel marki odzieżowej Solar zamierza w tym roku nadal rozwijać sieć sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie posiada 234 placówek. Sieć sprzedaży Grupy w Polsce obejmuje 196 punktów handlowych, składającą się z 72 sklepów własnych (w tym 8 sklepów typu outlet), 8 sklepów franczyzowych oraz 116 sklepów partnerskich. Od kilku lat Grupa jest również obecna na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych, która obejmuje obecnie 38 sklepów (31 partnerskich oraz 7 franczyzowych) zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.

Spółka Solar Company w komunikacie prasowym poinformowała, że w kwietniu zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego, planuje jego publikacje 20 marca. Następnie jeszcze w marcu zostanie przeprowadzona oferta publiczna.

– Bardzo cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu i planujemy niezwłocznie rozpocząć naszą ofertę publiczną. Jestem przekonany, że podczas oferty publicznej inwestorzy docenią dobre fundamenty trwałej budowy wartości całej Grupy, czyli sprawdzony model biznesowy, strategię rozwoju i potencjał jakim dysponujemy, które poparte są naszym wieloletnim doświadczeniem w branży oraz doskonałymi wynikami finansowymi – powiedział Stanisław Bogacki, Prezes Zarządu Solar Company S.A.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: DI BRE Banku (oferujący), BRE Corporate Finance (doradca finansowy) oraz Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni (kancelaria prawna). Audytorem Grupy jest PKF Audyt.

Solar Company od wielu lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz ponadprzeciętne na tle branży wskaźniki rentowności. Zgodnie z szacunkami wyników Grupy za rok 2011, przychody ze sprzedaży Grupy Solar w 2011 roku wyniosły ponad 190,9 mln zł i były o 4,3% wyższe niż w 2010 roku, EBITDA osiągnęła poziom 70,8 mln zł (wzrost o 51,1%), natomiast zysk netto wyniósł 52,4 mln zł (czyli był o 61,4% wyższy niż rok wcześniej).

Akcjonariuszami SOLAR COMPANY S.A. są założyciele Spółki, tworzący jednocześnie jej Zarząd: Stanisław Bogacki (Prezes Zarządu, posiadający pośrednio 25% kapitału), Maria Pyzio (Wiceprezes Zarządu, posiadająca pośrednio 25% kapitału) oraz Paweł Nowak (Wiceprezes Zarządu, posiadający pośrednio 50% kapitału). Grupa zatrudnia obecnie ok. 830 osób.