Solar SA ma ambitne plany rozwoju

Grupa Kapitałowa LC Corp osiągnęła w 2011 roku 146,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 156,2 osiągniętych w 2010 roku. Zysk brutto wyniósł 75,2 mln zł wobec 73,2 rdr, a zysk netto – 62 mln zł wobec 50,5 mln zł wypracowanego w 2010 roku. Jedynie zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 55,6 mln zł i był o niecałe 13 mln zł niższy w porównaniu z wynikiem wypracowanym rok wcześniej.

Jak wynika z raportu finansowego za 2011 rok opublikowanego przez Grupę, głównym źródłem przychodów w 2011 r. była sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych, która stanowiła 70 proc. wszystkich przychodów. Pozostałe 30 proc. przychodów pochodzi z usług najmu nieruchomości komercyjnej.

– Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy jest bardzo dobra. Wysoki poziom własnych środków pieniężnych oraz posiadane aktywa płynne zabezpieczają realizacje prowadzonych obecnie projektów. Zobowiązanie długoterminowe (kredyt refinansujacy Arkady Wrocławskie) jest zabezpieczone wpływami z działalności centrum handlowego. Realizacja kolejnego dużego projektu biurowo – handlowego: Wola Center (Warszawa, ul. Przyokopowa) zapewniona jest podpisana umową kredytową – informuje w liście do akcjonariuszy Dariusz Niedospiał, prezes Zarządu LC Corp S.A.

Działalność inwestycyjna Grupa Kapitałowa LC Corp skupiona jest wokół budowy i sprzedaży budynków (lokali) mieszkaniowych oraz budowie i wynajmie powierzchni komercyjnej (biurowiec Wola Center oraz centrum handlowo-usługowo-biurowe Arkady Wrocławskie dysponujące prawie 30 tys. mkw. powierzchni handlowej).