W czerwcu 2012 roku otwarcie Dekady Olsztyn

Firma deweloperska Rank Progress zamierza wybudować park handlowy w Grudziądzu. – Mamy już zabezpieczony teren pod tę inwestycję, jest już także gotowa koncepcja tego obiektu – informuje portal Retailnet.pl Dominika Malik, reprezentująca inwestora. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 6 tys. mkw. Park handlowy będzie dysponował 5,4 tys. mkw. powierzchni GLA. Otwarcie obiektu zaplanowano na czwarty kwartał 2012 roku.

Grupa Kapitałowa Rank Progress SA zamierza w latach 2012 – 2015 realizować wiele nieruchomości, głównie komercyjnych (galerii, parków i centrów handlowych). Łączne nakłady kapitałowe związane z realizacją planów inwestycyjnych wyniosą – jak można przeczytać w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok – około 1,3 mld zł. Ze środków własnych sfinansowanych zostanie 30 proc. wydatków, a reszta pochodzić będzie głównie z długoterminowych kredytów bankowych.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rank Progress SA wyniosły w 2011 roku 168,5 mln zł i były o 219 proc. wyższe od osiągniętych w 2010 roku. Grupa poprawiła także znacząco zysk netto – wyniósł on w ostatnim roku obrotowym 151,7 mln zł, czyli o prawie 67 proc. więcej niż w 2010 roku. Oznacza to, że wynik spółki był najlepszy w jej 15-letniej historii. EBIT wyniósł 156,4 mln zł., a EBITDA – 157,4 mln zł. Jednostka dominująca Grupy – Rank Progress SA – miała w 2011 roku prawie 46 mln zł zysku netto, czyli o 750 proc. więcej niż w 2010 roku. Przychody spółki wzrosły o 58 proc.